Vintertramparna

En rekryteringskampanj gick ut där vi sökte personer som ville utmana sig själv och cykla mer än hälften av sina vardagsresor under perioden 1 dec- 30 April. 13 personer togs ut där de fick låna en ny vinterutrustad cykel. Det är bland annat elcyklar, lastcyklar, tandemcykel, trehjuling, citybikes och fatbikes. Vi har sedan filmat och följt dessa i sociala medier för att visa hur vardagen fungerar samt inspirera fler till vintercykling.

 

Budget

Mellan

Tidsåtgång

Hög

Svårighets-grad

Låg

Geografi

Landsbygd & Tätort

Organisation

Företag & Offentlig org.

Vad som behövs

Kommunikationsresurs – för att kunna berätta och sprida Vintertramparvardagen, få fler att välja cykeln liksom att få människor intresserade av kampanjen i sig och söka.

En projektledare som arbetar halvtid från månaden innan kampanjstart

Intern arbetsgrupp som sköter rekryteringskampanjen och plockar ut lämpliga kandidater som inte bangar på 5 mörka kalla cykelmånader, månadsträffar och kommunikation med tramparna samt sammanställer resedagböckerna

Vinterutrustade nya cyklar av olika modeller som passar olika människors livssituationer och vardag för att få en bredd i deltagande och igenkänning för fler.

Resultat

Att fler vintercyklar

Att skapa en kultur för vintercykling

Förbättrad vinterväghållning

Stort medialt intresse

Gör så här!

Bilda en arbetsgrupp som sätter grunden, som tex tidsplan, kriterierna för vilka personer man söker, hur urval ska ske, kommunikationsplan, ansvarsfördelning mm

Köp in cyklar. Vi köpte en rad olika cyklar för att passa människor i olika livssituationer. Som tex en lastcykel på el för småbarnsföräldrarna, en fatbike för den friluftsintresserade mm. Vi ville ha en spridning bland deltagarna i varifrån de cyklade, åldrar, livssituation, kön etc.

Skapa en landningssida på webben för info om förutsättningar och en webbanmälan om intresse

Sätt ihop ett kampanjmaterial. Vi gjorde tre filmer där en vanlig Luleåbo som idag är vintercyklist berättade om varför hon vintercyklar etc. Vi körde detta i sociala medier på vår webb och intranät och länkade till landningssidan

Gör urval av sökande

Informera de uttagna och svara även dem som inte blev uttagna. Eftersom vi hade så många sökande, 600 st, och vi bara skulle ta ut 13 så var det viktigt att det inte blev en besvikelse att inte bli uttagen, så vi skrev ett brev till samtliga. Där peppade de vi dem att klara vintercyklingen på egen hand, de fick rabatt på vinterdäck hos en lokal handlare som vi har avtal med, vi bjöd in till Cykelforum (ett event som vi arrangerar om vintercykling med föreläsningar mm) och skickade med lite sadelskydd, cykeltrasor, cykelkartor mm.

Ta fram kontrakt och resedagbok, en digital på webben och en ”manuell” om man hellre önskar det samt en enkät om resvanor att fylla i före insatsen, direkt efter samt 6 månader efter

Träff med de uttagna där de fick skriva ”kontrakt” om att fullfölja satsningen, återlämna cykeln, ok att vara med i sociala medier, göra resvaneenkäten etc. Vi informerade om resedagböckerna och man fick en chans att lära känna varandra i gruppen

Pressträff och lansering av de uttagna

Skapa en sluten facebookgrupp med vintertramparna och projektgruppen för löpande kommunikation

Månadsvisa träffar med Vintertramparna med olika teman, som träff med driften och prata om vinterväghållningen, cykelmek/repkurs, hur man klär sig rätt mm. Inte minst ett socialt tillfälle för att peppa varandra och tillsammans stämma av hur långt gruppen kommit, klimatnyttan etc (via resedagböckerna)

Sammanställ resedagböckerna månadsvis

Löpande uppdateringar i sociala medier genom ffa filmer. Vi gjorde inlägg i stort sett varje vecka under perioden (5 månader) och ca 15 filmer. Via facebookgruppen fick vi även dela det som Vintertrampara själva la upp. Syftet är att följa vardagen som trampare och få en igenkänning (”det skulle kunna vara jag”). Vi har även lyft vårt egna arbete med vinterväghållningen och vi har gett tips mm för hur man klär sig rätt, en film där vi testar cykel vs bil på samma sträcka och vem som kommer fram först etc.

Löpande kontakt med media

Träffar där allmänheten får träffa vintertramparna och testa deras cyklar. Vi invigde tex en ny cykelväg mitt i vintern i -18 och hade en träff på isen i bitande -30 men med strålande sol.

Slutträff med middag och resvaneenkät.

Sammanställning av enkäter och resedagböcker och ev pressmeddelande

Resvaneenkät 6 månader efter avslutat insats för att se effekten och beteendepåverkan på lite längre sikt.

Framgångsfaktorer och fallgropar

Framgångsfaktorer:

Vi avsatte resurser på kommunikation

Vi gjorde en tydlig projektplan från början och satte grunden från start

Vi var många som jobbade med frågan och hade tydlig ansvarsfördelning

Vi satsade extra på driften genom en ny servicedeklaration (Vinterväghållningen är en väldigt viktig parameter vid vintercykling)

Vi hade kontinuerlig kontakt med tramparna – fysiskt och via sociala medier, och fick ett väldigt gott engagemang och utbyte tillbaka.

Att vi lyfte fram utmaningen i kampanjen tror vi var grunden för så många sökanden

Fallgropar:

Att inte satsa på vinterväghållningen

Att inte avsätta medel för kommunikation

Tips på andra som genomfört liknande insatser

Det är en del andra kommuner och regioner som jobbar med vintercyklingskampanjer. Det som skiljer dem från oss är att vi haft en mer kvalitativ ansats medan många andra har mer kvantitativ där de är fler deltagare men de inte får låna cyklar utan bara vinterdäck, inga månadsträffar, inga träffar med allmänheten, lite insats vad gäller kommunikation som kampanjen och tex filmer under resans gång.

Organisation(er) som står bakom insatser

Luleå kommun

Vintertramparna - Sofi Stål

Vintertramparna - Ove Bucht

Kontaktperson

Helena Lindvall, Projektledare Hållbart resande
Luleå Kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning Stadsplanering
Telefonnummer: 0920-XX XX XX
Epost: helena.lindvall(a)lulea.se