Mallar och guider

Bakgrund

Denna skrift har tagits fram i projektet Hela RESAN i Jönköpings län och är baserad på färdiga mallar samt förslag som tagits fram i projektet, liknande projekt och inom ordinarie verksamhet. Tanken är att ni ska få välja fritt och läsa om och implementera de delar som intresserar er mest. Se alltså denna skrift som ett smörgåsbord ni fritt får välja från. Framöver planerar projektet lyfta fram fler goda exempel för hur just er organisation kan ta er vidare i arbetet med hållbara resor så se detta som en första utgåva.

Parallellt med denna skrift utvecklar projektet Hela RESAN även en digital hemsida som kommer innehålla färdiga åtgärder som andra organisationer genomfört med enkla steg-för-steg-guider och råd om hur de bäst appliceras. Hemsidan utvecklas med fokus på beprövade åtgärder som gett gott resultat. Genom att göra vår samling digital och konkret hoppas vi kunna hjälpa fler organisationer framåt i sitt arbete med hållbart resande.

Syfte

Det finns många olika nätverk gällande hållbart resande och transport i Sverige där nyckeln i många fall stavas erfarenhetsutbyte och konkreta tips – värdefulla nätverk som många har stor nytta av. Det finns också många liknande guider kring hållbart resande som är värda att ta en titt på. ”Så varför då ännu en?” är en fråga som några kanske ställer sig.  Jo, för att vi ser att det kan behövas vid projektets mål att underlätta i ert arbete med att införa åtgärderna inom hållbart resande. Här får ni ta del av färdiga mallar och koncept för Hela RESANs deltagarorganisationer och företag som tackat ja till erbjudande om reserådgivning.

Tanken är att ni ska få idéer och uppslag på vad som går att genomföra i just er organisation. Vi har försökt anpassa innehållet efter det ni efterfrågat och även slängt med lite bonusmaterial. Kom ihåg att vid behov av råd och stöttning gällande åtgärder hjälper vi i projektet till i den mån vi kan. Det kan exempelvis handla om workshops, tematräffar, omvärldsbevakning och feedback på det interna arbetet ni bedriver. Samtidigt uppmanar vi er att gå samman i det nätverk vi skapat för att på bästa sätt rådfråga och dra nytta av varandras erfarenheter och kunskap.

För er pilotkommuner kan denna verktygslåda utgöra en tjuvstart innan den avancerade reseanalysen drar igång. Vi tror nämligen att resultaten från en sådan kan komma att tangera med en del av det vi redan tagit fram. För andra organisationer kan den fungera som en grund i arbetet med en förenklad handlingsplan. Oavsett är vår förhoppning att ni ska ha god nytta av materialet.

Manual

Använd denna guide som fritt och välj ut de mest intressanta delarna. Mallarna och koncepten är fria att använda och modifiera som ni vill.

Guiden är uppdelad i flera avsnitt. Inom dessa finns en blandad kompott av råd och färdiga mallar ni kan använda rakt av. Vissa delar i texterna är gulmarkerade. Detta betyder att ni måste komplettera med namn på organisation, era egna rutiner och regler. Det kan också vara för att uppmärksamma er på olika vägval som finns och som ni kan behöva ta ställning till. Dubbelkolla gärna så att ni inte missar dessa markeringar.

För de organisationer som medfinansierar i tid i projektet Hela RESAN vill vi uppmärksamma er på att ni och era kollegor, när ni arbetar med åtgärderna, bör registrera tiden som medfinansiering i projektet.

Slutligen vill vi önska er lycka till i arbetet! Som vanligt är det bara att fråga om det är något ni funderar över.