Stationsnära cykelparkeringar

För Nynäshamns kommun är pendlingsmöjligheterna in mot Stockholm och andra orter i regionen viktiga och pendeltåget spelar en avgörande roll. För att fler ska välja hållbara alternativ måste man se helaresan–perspektivet.  Ett sätt att göra detta är genom att integrera cykeln som en del av kollektivtrafiken. Syftet med Nynäshamns kommuns insats var att förenkla pendlingen med cykel och kollektivtrafik. Därför uppfördes stationsnära cykelparkeringar i samband med upprustningen av Nynäsbanan. Cykelparkeringarna har väderskydd med möjlighet att låsa fast ramen. Det blir en säker plats att ha sin cykel på medan resan fortsätter med pendeltåg.

Mellan
Låg
Tätort

Vad som behövs

 • Utreda och hitta en lämplig plats i kollektivtrafiknära läge, med hjälp av bland annat trafikplanerare
 • Politiskt beslut
 • Projektera
 • Bygglov
 • Anlägga cykelparkeringarna

Resultat

Cykelparkeringarna placerades närmast entréerna till stationerna och antalet cykelparkeringar nästan fördubblades. I den första inventeringen som gjordes så ökade antalet parkerade cyklar markant, i genomsnitt med 58 % på jämförbara stationer och för de stationer som fått nya funktionella cykelparkeringar med 75 % på jämförbara stationer.

Så här gjorde vi

 • Identifiera de viktigaste kollektivtrafikpunkterna.
 • Kommunen tog fram en standardmodell för cykelparkeringar med möjlighet att låsa ramen samt med tak och belysning.
 • Se helaresan-perspektivet
 • Hur är de omgivande gång- och cykelvägarna till stationen?
 • I Nynäshamns kommun genomfördes samtidigt en satsning på gång- och cykelvägvisning till och från stationerna.
 • Politiskt beslut
 • Projektera
 • Bygglov
 • Anlägga cykelparkeringarna

Framgångsfaktorer

 • Informationsinsatser om de nya cykelparkeringarna, gång- och cykelvägvisningen samt kommunens nya cykelkarta. Detta gjordes på kommunens hemsida och i tidningen Nyinflyttad.
 • Cykelparkeringarna måste vara tillräcklig nära stationen eller hållplatsen (gärna närmare än eventuell bilparkering) för att bli använda.
 • Tips!  Just nu är det möjligt att  i Stockholms län få 100 procents finansiering av cykelparkeringar.

Fallgropar

 • Feldimensionering av antalet parkeringsplatser

Kontaktperson

Isa Eriksson
Samhällsplanerare
Nynäshamns kommun