Resbingo

En kampanj för att påverka dagliga val i vardagen för att uppmuntra till fler hållbara resor och beteende. Genom en bingobricka fick deltagare kryssa i olika val som gjorts t ex distansarbetat, haft ett stående möte eller cyklat/gått till arbetet.

Låg
Låg
Tätort, Landsbygd

Vad som behövs

Det behövs en bingobricka som gör det intressant att delta. Den kan antingen vara digital eller som en fysisk utskrift.

Mandat att driva kampanj i sin organisation. En utsedda person med ansvar för utskick, insamling och utvärdering.

Bra och tydlig intern spridning av kampanjen för att uppmärksamma den. Här är det bra om kommunikatörer är involverade så att budskapet skräddarsys.

Resultat

6 deltagande kommuner (Aneby, Gislaved, Jönköping, Nässjö, Sävsjö samt Vaggeryd) + Regionen utom tävlan.

Extern spridning till andra organisationer som ville använde Resbingot – SMUAB och Vätterhem.

Uddevalla kommun ville kopiera kampanjen.

Totalt 175 deltagare.

Kampanjen kommunicerades bl a via Klimatrådet som en aktivitet under Klimatveckan.

51 % av de svarande bor inom 5 km från sitt arbete vilket ger förutsättningar för att kunna påverkas till fler hållbara resor. Den totala pendlingssträckan per vardag t/r hos samtliga svarande var 2 134 km. 65 % var nöjda med resbingot och endast 6 % var missnöjda. 3 av 10 ändrade vanor under kampanjen och nästan 3 av 10 fortsatte med förändrade vanor efter kampanjen. Det handlade bl a om fler resfria möten, ståmöten och cykelpendling eller val av cykel för tjänsteresor. 8 av 10 av de svarande var kvinnor. De åldersintervallerna som stod för majoriteten av de svarande var 26-35 år och 46-55 år.

Bland frisvaren lyftes det bl a att kampanjen var ett bra samtalsämne på arbetsplatsen, att det var bra att personal fick tänka till om sina resvanor och att det är viktigt att arbetsgivaren uppmuntrar till och skapar förutsättningar för ett förändrat beteende när det gäller resor.

Minst 778 km fossila resor har minskat på grund av kampanjen.

Målgrupp

Samtliga arbetsplatser men särskilt de som lämpar sig för t ex distansarbete eller resfria möten.

Så här gjorde vi

Som en aktivitet under Klimatveckan samt Trafikantveckan 2020 tog projektet Hela RESAN fram en resbingo-bricka som distribuerades till deltagande kommuner. Kontaktperson hos kommunerna ansvarade för intern spridning samt insamling och lottning av vinnare. Hela RESAN bistod med förslag till intern kommunikation samt priser till samtliga deltagare.

Varje deltagarorganisation fick utse en kontaktperson med ansvar för intern spridning av kampanjen genom att informera internt via intranät och andra effektiva medier om att kampanjen Resbingo skulle köras i kommunen under perioden 14-28 september som en del i Klimatveckan samt Trafikantveckan. De fick instruktioner om att se till att deltagarna kunde hitta information om vem som var ansvarig på kommunen.

När kampanjen hade avslutats återkopplade kontaktpersonerna om vilka som hade deltagit och vilka som hade vunnit priser. Hela RESAN skickade därefter priser till vinnarna samt utvärderingsunderlag till samtliga deltagande.

Insatsen är finansieras av EU genom ERUF-medel samt Region Jönköpings län.

Framgångsfaktorer

Kommunerna hade möjlighet att redigera bingobrickan för att passa just sina verksamheter.

Att Hela RESAN stod för priserna uppskattades av de deltagande kommunerna. Inte minst de med mindre eller inga resurser för denna typ av insats.

Det är en enkel kampanj som inte kräver så mycket resurser. Även utan vinster kan en liknande kampanj vara lyckad.

Fallgropar

Det gäller att vara tydlig i kommunikationen kring vilka målgrupper som passar för kampanjen. Om förslagen i bingobrickan mest är anpassade för tjänstepersoner så är förutsättningarna för en lyckad kampanj dåliga om mottagaren t ex är en industriarbetare.

Kontaktperson

Mattias Bodin
Projektledare
Energikontor Norra Småland