Öppen elbilspool, för kommunanställda och allmänheten

Knivsta kommun har sedan 2016 en kommunal elbilspool för bilburna tjänsteresor, som låter allmänheten använda fordonen efter arbetstid. Poolen består av 4 bilar som är placerade vid kommunhuset, vilket också angränsar till ett nybyggt bostadsområde. Fordonspoolen hanteras inte internt av kommunen utan genom företaget MoveAbout, som genom upphandlingen även sköter all service och underhåll, kundtjänst och försäkringsärenden. Upphandlingen är Open source och kommunen delar gärna med sig av den!

Mellan
Låg
Tätort

Vad som behövs

  • Förankring med kommunens fordonsansvariga
  • Samsyn i kommunens ledningsgrupp mellan olika förvaltningar
  • Behov av vissa tjänsteresor med bil
  • Utse samordnare och ”Ambassadör”
  • Upphandlingsunderlag

Resultat

Kommunen har minskat sina ”egna” fordon och behöver inte köpa in fler sedan bilpoolen etablerats, trots att antalet anställda ökar stadigt. Kommunens fordonskostnader har påverkats positivt eftersom inga nya fordon behöver köpas in, och inga problem med restvärden finns.

Gott nyttjande hos privatpersoner på kvällar och helger eftersom poolen har placerats i ett helt nybyggt område och så att säga ”fanns redan när människor flyttade in”. Således är behovet av att köpa en egen bil bland privatpersoner mindre.

Så här gjorde vi

1. Bestäm på högsta förvaltningsnivå att alla förvaltningar ska vara med och betala kostnaderna för poolen. (Vissa specifika fordon som används för särskilda ändamål finns dock kvar i ”egen” regi).

2. Anvisa en lämplig, trygg och synlig plats där bilpoolen ska stå. Reservera parkering för särskilt ändamål (bilpool) i bästa läge. Sätt upp laddstolpar.

3. Upphandla bilpoolen. Upphandlingsunderlaget från Knivsta kommun är Open Source – ring oss så får ni hela underlaget att använda med ert organisationsnummer och önskat antal fordon. Här kan ni också ställa krav på vilka bränslen och fordonstyper ni önskar ha i poolen.

4. Informera på kommungemensamma träffar om hur systemet fungerar.

5. Vid behov, informera privatpersoner. I Knivsta har dock inte särskilda insatser för detta behövts.

Framgångsfaktorer

Placeringen av poolen i stationsnära läge, samt att den etablerats redan innan folk flyttat in.

Avsätt mark för aktörer att etablera laddstolpar i kommunens samtliga tätorter. Detta behövs sannolikt ej i kommuner med liten geografiks yta. I takt med att nyare elbilar finns att tillgå uppdateras poolen för bättre räckvidd.

Fallgropar

Ha inte för snävt antal fordon i upphandlingen- den bör kunna medge option på ett antal fordon utöver basflottan. Se gärna till att ha flera olika fordonstyper, även tjänstecyklar och skåpbilar.

Vi på VGR har satt upp ramar för projektet, men det är fritt att forma mycket själv för de kommunala projektledarna. Det har dock visat sig att engagemang ger resultat, och de kommuner som verkligen har lagt ner tid och arbete i projektet har också nått störst framgång. Här är Halmstad ett gott exempel, och även Mölndal och Vänersborg.

Kontaktperson

Martin Gunnarsson
trafikplanerare
Samhällsbyggnadskontoret, Knivsta kommun