Resval.se - Gör det lätt att göra rätt resval

För att nå Parisavtalets 2-gradersmål och Sveriges miljömål måste transporternas påverkan på vårt klimat minska, och det rejält. Det kan göras på tre sätt; genom smartare Bilar, bättre Bränsle och förändrat Beteende. Det där sista B:et, beteendet, har visat sig vara bland det svåraste. Som tur är genomförs ständigt olika insatser för att få människor att resa mindre och mer hållbart och detta utan att den enskilda människan behöver uppleva förändringen som en uppoffring. Istället för att ständigt försöka komma på nya sätt kan vi nu börja använda de insatser som redan visat sig framgångsrika. Genom resval.se gör vi detta lättare. Sök fram den typ av insatser som passar er organisation, sortera på tidsåtgång, svårighetsgrad eller kanske budget och få ett färdigt koncept för hur insatsen kan genomföras hos er! Den som redan har genomfört en eller flera insatser är varmt välkommen att berätta för oss om detta, så att vi kan uppdatera och utveckla resval.se med ännu fler koncept.

Vi bakom Resval.se

Bakom Resval.se står det treåriga projektet Hela RESAN – Regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län. Projektmålet är att visa på, erbjuda och stötta implementering av ett flertal energieffektiva koldioxidsnåla samt anpassade alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköpings län. Projektet drivs av Energikontor Norra Småland, som är en del av Region Jönköpings län.