Intern klimatkompensation

Intern klimatkompensation innebär att ett extra internt kostnadspåslag läggs på färdsätt eller aktiviteter som är mindre hållbara för att finansiera mer hållbara alternativ. Intern klimatkompensation kan och bör skäras på olika sätt beroende av organisationens förutsättningar och behov.

Intern klimatkompensation kan göras på fler områden än resor.

 

Budget

Låg

Tidsåtgång

Låg

Svårighets-grad

Mellan

Geografi

Landsbygd & Tätort

Organisation

Företag & Offentlig org.

Vad som behövs

- Statistikunderlag för att veta nuläget och behov. Det är inte alltid siffrorna visar det man tror.

- Utredning och resurser till utredning

- Någon som driver igenom frågan för beslut

- Eventuell administration för att fördela kostnaderna internt. Detta är förstås avhänget på hur man väljer att formera den interna klimatkompensationen

Resultat

- Inom Region Västernorrland minskade antalet flygresor under en period med 80 procent och har därefter hållit sig på en avsevärt mycket lägre nivå.

- Antalet tjänsteresor med buss och tåg i länet har ökat från 4 800 resor 2012 till 16 500 resor 2017.

- Interna klimatkompensationen har på Region Västernorrland bidragit till en kulturförändring gällande tjänsteresor.

- Interna klimatkompensationen har bidragit till flertalet positiva rubriker i media för Region Västernorrland och även priser.

Gör så här!

Intern klimatkompensation kan och bör skäras på olika sätt beroende av organisationens förutsättningar och behov. För att kunna göra detta behövs det först utredas vad organisationens problem och möjliga alternativ är.

När arbetet startade vid Region Västernorrland ökade koldioxidutsläppen från tjänsteresor trots att målet var att minska detsamma med 50 procent. Flyget påverkar utsläppen i stor utsträckning och från länet till Stockholm finns tåg som alternativ.

I Region Västernorrland läggs 4 kronor per mil på organisationens bilar samt privat bilkörning i tjänsten och 30 procent på biljettpriset på flyg från länet till Stockholm. Pengarna som samlas in finansierar tjänsteresor med buss och tåg inom länet. Det finns dessutom möjlighet för arbetsplatserna att två gånger om år ansöka om medel från klimatkontot för insatser som kan minska deras klimatpåverkan från tjänsteresor.

Den administration som görs är kring ansökningarna av medel två gånger om året samt vid fakturering av de 4 kronorna på organisationens bilar som läggs på manuellt i efterhand innan fakturan skickas ut till verksamheterna. I övrigt är påslagen och återbetalningen inlagd per automatik i ekonomisystem och fördelas i och med att kostnaderna konteras på olika konton.

Örnsköldsviks kommun har också en form av intern klimatkompensation där bilpoolens bilar finansierar de resor som görs med bilpoolens kollektivtrafikkort. Det vill säga, plockar du ut ett resekort så blir din resa gratis medan plockar du ut en bil från bilpoolen så kommer din arbetsplats att faktureras för resan plus den kostnad som reskorten medför.

Förslag på andra upplägg

Samla in pengar på:

- Flygresor
- Bilpoolsbilar
- Verksamsamhetsbilar
- Privat bilkörning

Detta kan göras på flera eller alla sträckor. Exempelvis endast på långa flygresor (då dessa har väldigt stor miljöpåverkan) eller endast korta bilresor (då de bör ersättas med gång eller cykel).

Använd de insamlade medlen till:

- Gratis kollektivtrafiksresor
- Distansmötesteknik
- Cyklar för tjänsteresor
- Cykelparkeringar
- Personalduschar
- Gång- och cykelvägar

Framgångsfaktorer och fallgropar

Framgångsfaktorer

- Att någon/några håller i och driver genom frågan fram till beslut.
- Att justera interna klimatkompensationen efter det förändrade resmönstret.
- Mycket kommunikation och information kring införandet men även efteråt.
- Göra det lätt att göra rätt och försvåra att göra fel.
- Personalen blir bekant med kollektivtrafiken vilket ökar chanserna till ökat resande även utför arbetet.
- Berätta de positiva resultaten för media.
- Följa utvecklingen med hjälp att statistikunderlag.

Fallgropar

- Att inte förankra.
- Att inte testa för att man tror att det blir mycket administration.

Organisation(er) som står bakom insatser

Region Västernorrland

 

Kontaktperson

Jutta Zeilon, Hållbarhetshandläggare
Miljö- och hållbarhetsenheten, Region Västernorrland
Telefonnummer: 0732 XX XX XX
Epost: jutta.zeilon(a)rvn.se