Inga onödiga bilresor

Organisation(er) som står bakom insatser

Jönköpings kommun

 

Beskrivning av insatsen

Genom samarbete med ortens cykelhandlare har Jönköpings kommun erbjudit invånare att låna elcyklar gratis 1 vecka var. Det har i snitt varit 260 deltagare varje år sedan 2013 vilket innebär cirka 1 500 deltagare. Efter varje omgång har deltagarna fått utvärdera sina erfarenheter.

Vad som behövs

 • Projektledare
 • Elcyklar till förfogande internt eller genom cykelhandlare genom samverkan
 • Bokningssystem
 • Utlåningsavtal
 • Upphandlad reklambyrå eller intern kommunikationsavdelning
 • Utvärdering och uppföljning

Resultat

Kampanjen har haft goda resultat genom åren. Både vid de omedelbara utvärderingarna samt vid de långsiktiga ser vi att en beteendeförändring har skett där deltagarna cyklar mer efter att de har varit med i kampanjen. Kampanjen har också lett till merförsäljning av elcyklar hos de cykelhandlare som varit med plus att de har fått mervärde genom exponering i media.

Gör så här!

 • Börja med att avgöra vilken budget ni har.
 • Fundera på hur ni ska tillhandahålla elcyklar. Behöver dessa köpas in så krävs budget för det. Om ni får med er cykelhandlarna att stå för elcyklarna så avlaster det kostnaderna rejält.
 • Antingen väljer ni kortare utlåningsperioder med fokus på spridningseffekt (många deltagare) eller så kan ni fokusera på längre perioder om fokus istället är beteendeförändring.
 • Använd tillräckliga medel för kommunikation så ni når ut ordentligt och attraherar både deltagare och media.
 • Fundera på hur ni vill administrera bokningar och hur ni väljer ut kandidater.
 • Upprätta utlåningsavtal. Det skyddar alla parter i händelse av olycka eller stöld.
 • Gör ordentliga utvärderingar för att mäta resultat.

Framgångsfaktorer och fallgropar

Framgångsfaktorer

 • Bra samarbete med cykelhandlare som stod för elcyklarna i utbyte mot att de fick ha sitt namn på cyklarna genom en skylt som vi tog fram. Detta innebar att vi slapp en stor kostnad i investering av elcyklar.
 • Vi skapade ett automatiserat bokningssystem på vår kampanjsida där deltagarna själva fick välja vilken vecka de ville boka. Tre bekräftelsemail genererades – ett till deltagaren, ett till cykelhandlaren och ett till oss.
 • Vi upptäckte i utvärderingarna goda resultat från deltagarna där det visade sig att både den faktiska tiden på cykel har ökat och viljan att cykla ännu mer.

Fallgropar

 • Innan vi förstod värdet av ett automatiserat bokningssystem så valde vi själva ut deltagare som hade anmält sitt intresse vilket var mycket tidsödande.
 • Var noga med att utlåningsavtalen skrivs under av både låntagare och cykelhandlare. Vid skada eller stöld finns inga juridiska stöd om avtalet inte har använts.

 

 

Budget

Mellan

Tidsåtgång

Mellan

 

Svårighets-grad

Mellan

 

Geografi

Tätort

 

Organisation

Offentlig org.

Kontaktperson

Namn: Mattias Bodin

Titel: Projektledare

Arbetsplats: Jönköpings kommun

Telefonnummer: 036 105919

Mailadress: mattias.bodin@jonkoping.se