Guide – hållbara transporter för företag

I guiden finner du tips och råd hur du strategiskt kan arbeta med godstransporter, tjänsteresor, arbetspendling och besöksresor. Här på sidan finner du också berättelser från företag som arbetat med hållbara transporter och deras tips. Ta del av deras historia och bli inspirerad!

Hög
Mellan
Tätort

Vad som behövs

– Beslut om att använda guiden och inventera/skapa nulägesbild över tjänsteresor, arbetspendling, besöksresor och godstransporter.
– Varje enskild insats som föreslås behöver förankras på ledningsnivå eller motsvarande.

Resultat

Guiden baseras på erfarenhet av företag i Jönköpings läns klimatråd. De företag som deltagit har minskat sina utsläpp av växthusgaser, ökat andelen förnybara drivmedel i sina fordonsflottor och till viss del ökat cyklandet i sina egna transporter.

Målgrupp

Företag

Så här gjorde vi

Guiden baseras på erfarenheter från företagen som har deltagit i projektet Bridging the Gap – för ett nollutsläpp i transportsystem i Jönköpings län.
Det huvudsakliga resultatet av projektet är en guide för hållbara transporter för företag samt berättelser från de företag som deltagit i projektet och genomfört insatser för att ställa om sina transporter att bli mer hållbara.

Framgångsfaktorer

Förankra projektet i någon form av samverkan, i vårt fall Klimatrådet i Jönköpings län.
Samverka med andra projekt inom ditt område (regionalt och/eller lokalt) för att dela erfarenheter och få ökad spridning.

Fallgropar

Att man inte går vidare med åtgärder som föreslås i nulägesanalys/kartläggning, det är lätt att fastna i att hela tiden kartlägga nulägen.

Kontaktperson

Jesper Agrelius
Klimat- och energiutvecklare
Länsstyrelsen i Jönköpings län