Förmånscykel – Jönköpings kommun

Huvudmålet för insatsen är att uppmuntra fler kommunalt anställda att välja cykeln för sin arbetspendling. Samtliga tillsvidareanställd får två gånger per år erbjudande att genom Jönköpings kommun hyra en kvalitetscykel genom brutto­löneavdrag. Inga fakturor skickas ut utan den anställde betalar genom månadsvisa löneavdrag.

 

Budget

Låg

Tidsåtgång

Mellan

Svårighets-grad

Mellan

Geografi

Tätort

Organisation

Företag & Offentlig org.

Vad som behövs

- Intern arbetsgrupp (t ex representanter för ekonomi, miljö, upphandling, kommunikation och hållbart resande).
- Beslut i KS för bred förankring.
- Upphandling (förslagsvis genom tjänstekoncession).
Avtal mellan personuppgiftsansvarig (beställare) och personuppgiftsbiträde (leverantör) enligt GDPR (tidigare PUL).
- Dedikerad person för kommunikation internt samt för personalrelaterade frågor och bruttolöneavdraget hos HR.
- Tidsåtgång för uppstart cirka 100 arbetstimmar. Under löpande tid cirka 10 timmar/månad och 20 timmar/månad vid nya erbjudanden.

Resultat

- Totalt 2346 cyklar har beställts i Jönköpings kommun. Av dessa är 1392 elcyklar (59 %). Totalt 18 % av de tillsvidareanställda har nappat på erbjudandet hittills.
- Vi har informerat väl inför varje beställningsomgång vilket har gett en kännedom på 92 % i organisationen om att kommunen erbjuder förmånscykel (RVU 2016).
- Att beställa förmånscykel var vanligast i åldersgruppen 46-55 år följt av 36-45 år, 56 år eller äldre och sist 35 år eller yngre (Utvärdering av förmånscyklarna 2017).
- 71 % av de svarande har använt förmånscykeln för arbetspendling och 28 % anger att någon annan familjemedlem pendlat till arbete eller skola med förmånscykel (Utvärdering av förmånscyklarna 2017).
- Främsta ändamålet för förmånscyklarna är arbetspendling (63 %), fritidsanvändning (47 %) och träning (13 %) (Utvärdering av förmånscyklarna 2017).
- 70 % cyklade mer efter levererad förmånscykel och 25 % cyklade lika mycket. 4 % hann inte få sin cykel inom cykelsäsongen var över och 1 % cyklade mindre (Utvärdering av förmånscyklarna 2017).
- 92 % var nöjda med sina förmånscyklar (60 % mycket nöjda) och 2 % var missnöjda (Utvärdering av förmånscyklarna 2017).

Gör så här!

- Intern arbetsgrupp (t ex representanter för ekonomi, miljö, upphandling, kommunikation  och hållbart resande)
- Beslut i KS för bred förankring
- Upphandling (förslagsvis genom tjänstekoncession)
- Avtal mellan personuppgiftsansvarig (beställare) och personuppgiftsbiträde (leverantör) enligt GDPR (tidigare PUL)
- Involvera de lokala cykelhandlarna om möjligt (t ex efterjustering eller service)
- Dedikerad person för kommunikation internt samt för personalrelaterade frågor och bruttolöneavdraget hos HR.
- Tidsåtgång för uppstart cirka 100 arbetstimmar. Under löpande tid cirka 10 timmar/månad och 20 timmar vid nya erbjudanden.
- Om kostnadsneutralitet vill uppnås så läggs en administrativ avgift på utöver leasingkostnaden (t ex 5 % påslag samt 15 kr i administrativ avgift för att kompensera för personalkostnader).
- Förhandla fram option om återlämnande av cyklar gentemot leverantör vid sjukdom eller uppsägning.
- Kommunicera tydligt och väl på intranätet och genom organisationens chefer. Besök förvaltningar och avdelningar och informera.
- Mailutskick till samtliga tillsvidareanställda.
- Broschyr till alla arbetsplatser.
- Arrangera visningar på plats där anställda kan känna och klämma på utvalda cyklar ur sortimentet.
- Tipsa media.

Framgångsfaktorer och fallgropar

Framgångsfaktorer:

- Bred förankring i organisationen och hos politiken.
- Gedigen kommunikation av erbjudandet.
- Upparbetad terräng sedan tidigare (Jönköpings kommun har sedan 2013 erbjudit test av elcyklar genom kampanjen Inga onödiga bilresor).
- Uttalad kontakt för frågor kring förmånscyklarna.

Fallgropar:

- Ha en tydlig strategi för hantering av personuppgifter.

- Var noga med att deadlinen för leverans till kund uppfylls.

Tips på andra som genomfört liknande insatser

 • Västerås Stad
  - Region Halland
  - Trollhättans Stad
  - Katrineholms kommun
  - Norrköpings kommun
  - Linköpings kommun

Organisation(er) som står bakom insatser

Jönköpings kommun

Bilder

Cykelvisning april 2016, Jönköpings kommun

Cykelvisning april 2016, Jönköpings kommun
Cykelvisning april 2016, Jönköpings kommun

Kontaktperson

Olle Gustafsson, Projektledare hållbart resande
Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Telefonnummer: 036 XX XX XX
Epost: olle.gustafsson(a)jonkoping.se