Cykelvänlig arbetsplats

Syftet med projektet Cykelvänlig arbetsplats är att öka andelen resor som görs med cykel till och från arbetet samt i tjänsten, och därmed minska bilåkandet. Detta åstadkoms genom att rikta sig till arbetsplatser i Västsverige och förmå dem att bli så cykelvänliga som möjligt. Varje deltagande arbetsplats kartlägger hur cykelvänliga de är genom att försöka uppfylla så många som möjligt av 20 fördefinierade cykelvänliga kriterier. I slutet av projektet, som löper årsvis feb – okt, uppmärksammas ett urval arbetsplatser som är extra cykelvänliga.

Mellan
Låg
Landsbygd & Tätort

Vad som behövs

Regional projektledare med övergripande ansvar
Kommunala projektledare som kontaktperson för deltagande arbetsplatser som också sköter rekrytering av arbetsplatser (viktigt för den lokala förankringen och för lokal kännedom/lokala förutsättningar).
Projekthemsida
Fastställda cykelvänliga kriterier
Kommunikationsmaterial
Diplom och skyltar till deltagande arbetsplatser som bevis på nivå och deltagande
Ev vinst för cykelvänligaste arbetsplatsen

Resultat

Cykling kommer upp högre på agendan bland deltagande arbetsplats, och flera arbetsplatser har storsatsat för att verkligen bli cykelvänliga. Huruvida cyklingen på deltagande arbetsplatser verkligen ökar mäter vi inte, däremot vet vi att deltagande arbetsplatser till största del är nöjda med projektet och tycker det är ett bra sätt att uppmärksamma cykling.

Så här gjorde vi

Rigga projektet – Här ingår att ta fram en projekthemsida för administrering av projektet, skriva projektplan, ta fram budget, fastställa cykelvänliga kriterier, ta fram kommunikationsmaterial, besluta om diplom/skylt och vinst, besluta om projektperiod etc. Mycket av detta kan kopieras år från år, så den största arbetsbördan kan direkt kopplas till första året. Största kostnaden för projektet är att ta fram en fungerande hemsida, vilken sedan bara behöver underhållas.
Rekrytera kommuner och kommunala projektledare – För att säkerställa lokal förankring och för att anpassa projektet till lokala förutsättningar har vi på VGR tagit hjälp av kommunala delprojektledare. Bara arbetsplatser i en kommun med utpekad delprojektledare kan delta. Varje år tillfrågas kommunerna i Västra Götaland och i Halland om de vill delta i projektet. Varje kommun som deltar utser en kommunal projektledare.
Projektledning på regional nivå – Ledning och administrering av projektet på övergripande nivå. Kommunicera ut projektet brett, stötta kommunala projektledare osv.
Projektledning på kommunal nivå – Ledning och administrering av projektet på kommunal nivå. Här ingår bl.a. att rekrytera arbetsplatser, stötta arbetsplatserna under projektperioden, kolla av uppfyllda kriterier, utse vinnare på kommunal nivå och nominera kandidat till regional utmärkelse. Vi på VGR har lämnat mycket fritt på kommunal nivå, men satt upp ramar för deltagande kommuner.
Utse vinnare – I slutet av projektperioden läses antal kriterier som deltagande arbetsplatser uppfyllt under året av. Detta ligger till grund för antal stjärnor som arbetsplatsen når upp till, och vad som kommuniceras ut på den skylt som arbetsplatsen får som bevis på deltagande och resultat. Minst 5 st uppfyllda kriterier medför 1 stjärna på skylten, minst 10 uppfyllda kriterier ger 2 stjärnor på skylten och minst 15 uppfyllda kriterier av de totalt 20 ger 3 st stjärnor på skylten.  Skyltar och diplom delas ut till deltagande arbetsplatser. Den kommunala projektledaren kan välja att utse kommunala vinnare, men det är inget krav. Varje kommun nominerar sin/sina bästa arbetsplatser till den regionala tävlingen där cykelvänligaste arbetsplatsen utses. Även årets raket (den arbetsplats som utvecklats mest under året) och årets nykomling uppmärksammas. Pris till vinnarna är att omnämnas i den film som finns för projektet, och som visas på SF-bio efter projektslut. Vinnarna får även ett speciellt diplom som bevis på vinst, samt en liten egen animering att sprida i sociala medier och på egna hemsidan.
Utvärdering – Utvärdering av projektet. Måluppfyllnad, hur kriterier funkar, etc.

 

Tips på andra som genomfört liknande insatser

Konceptet har sitt ursprung i Göteborg. Där är upplägget lite annorlunda. Vi på VGR har valt att forma om konceptet för att det ska passa i hela regionen, både i stad och på landsbygd, för små och stora företag och för privata och offentliga arbetsplatser. Vi har därför valt att inte ha specifika kriterier för varje stjärnnivå, det är istället fritt att välja ur en pott om 20 st cykelvänliga kriterier. Uppfylls minst 5 kriterier får arbetsplatsen en stjärna, uppfylls minst 10 kriterier ges 2 stjärnor och uppfyller en arbetsplats minst 15 kriterier ges 3 stjärnor, vilket också är högsta nivån.

Konceptet Cykelvänlig arbetsplats finns även i Uppsala, Gävleborg, Växjö, Mälardalen, Helsingborg, Sundsvall, Region Örebro, Linköping (ej startat än), Västmanland (uppstart inom kort).

Under 2019 är målet att Göteborg och VGR ska ha ett gemensamt koncept och gemensam plattform för Cykelvänlig arbetsplats.

Framgångsfaktorer

Konceptet i sin helhet är väldigt enkelt, och det mesta sköter sig självt när väl arbetsplatser har rekryterats. Att rekrytera arbetsplatser har dock visat sig vara lite knepigt för vissa deltagande kommuner. Största delen av arbetet som de kommunala projektledarna lägger ner är för att rekrytera arbetsplatser. En framgångsfaktor är att hitta rätt personer på arbetsplatserna för att projektet ska landa väl.

Många av de deltagande arbetsplatserna vittnar om att det är uppskattat att kunna visa utåt att de jobbar med hållbart resande/cykling, och att man får hjälp med förslag på åtgärder att ta sig an. Priset, att nämnas för en bred publik är också uppskattat.

Vi på VGR har satt upp ramar för projektet, men det är fritt att forma mycket själv för de kommunala projektledarna. Det har dock visat sig att engagemang ger resultat, och de kommuner som verkligen har lagt ner tid och arbete i projektet har också nått störst framgång. Här är Halmstad ett gott exempel, och även Mölndal och Vänersborg.

Kontaktperson

Karin Ryberg
Regionutvecklare
Västra Götalandsregionen