Cykelteket

Via Cykelteket har det funnits möjlighet för Halmstadbor att kostnadsfritt låna en lite annorlunda cykel under en period. De cykeltyper som lånats ut är: lastcykel, vikcykel, elsparkcykel och elcykel. Syftet med utlåningen av cyklarna har varit att personer (familjer) ska få möjlighet att prova på livet med en lite annorlunda cykel och ersätta de dagliga bilresorna till och från förskolan, till affären, till jobbet m.m. med denna.

Hög
Mellan
Tätort

Vad som behövs

Följande delar är viktiga för att den här typen av verksamhet ska funka: En projektledare och budget för verksamheten. Hemsida plus bokningsportal. En lokal lämpad för förvaring av större och flertalet cyklar. Någon person som kan cyklar.

Resultat

Cykelteket startades upp 2017 och avslutades 2020. Låneperioderna har varit mellan mars-november varje år. Ungefär 320 utlån har gjorts, med lite olika långa låneperioder, mellan 11 och 45 dagar. Lite svårt att uppskatta hur många km som cyklats då alla inte har haft cykeldator. Men minst 15 000 km.

Målgrupp

Barnfamiljer, hundägare, pendlare

Så här gjorde vi

Från början fick vi ekonomisk hjälp till insatsen via Naturvårdsverket (Klimatklivet). En stor del av kostnaden bestod i inköp av cyklar. Senare har vi även kunnat putta in egna pengar från ordinarie verksamhet,

Framgångsfaktorer

Bra timing med de olika cykeltyperna. Kommit rätt i tiden. Enkelt att boka. Att det varit gratis. Bra lokal i centrum.

Fallgropar

Viktigt att alla delar som vi beskriver tidigare faller på plats. Man kan inte ta bort någon, då faller allting.

Kontaktperson

Stefan Lundh
Projektledare hållbart resande
Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen