Cykelservice för anställda

För att lyfta cykel som transportmedel erbjöds gratis cykelservice till kommunanställda i Jönköping, Nässjö samt Tranås. Vi ville påverka de som framförallt har en kortare pendlingssträcka till sina arbeten. En viktig aspekt för att cykeln ska ses som ett alternativ till bilen är bland annat skicket på cykeln. Att regelbundet serva sin cykel är ett bra sätt att försäkra sig om att funktionen är intakt.

Låg
Låg
Tätort

Vad som behövs

– Lokal cykelreparatör (fördelaktigt om det redan finns en upphandlad).
– Undersök eventuell förmånsbeskattning.
– Metod för intressanmälan för cykelservice då insatsen troligtvis är populär.
– Cykelservice sker antingen vid cykelreparatören eller ute vid arbetsplatserna.
– Tydlig information om vad cykelservicen innehåller.

Resultat

– Totalt var det 156 st kommunanställde i Jönköping, Nässjö samt Tranås som utnyttjade erbjudandet.
– 135 svar från Jönköpings kommun och Nässjös kommun.
– Över 90 % var nöjda med cykelservicen.
– I Nässjö uppger 51 % av respondenterna att de kommer cykla mer efter cykelservicen än innan.
– De insatser arbetsgivare bör fokusera på för att få fler att arbetspendla med cykel är stöldsäker och väderskyddad cykelparkering, uppmuntran/erbjudanden samt cykelpump.
– 96 % av respondenterna uppger att de är positiva till att sin arbetsgivare arbetar med frågor som rör resor till och från sitt arbete.
– De svarande har totalt 1 074 km enkel väg till arbetet.
– Mediansträckan bland samtliga svarande är drygt 8 km med ett typvärde på 2 km (Nässjö) och 3 km (Jönköping).
– 7 av 10 svarande är en kvinna.

Målgrupp

Kommunanställda med möjlighet att arbetspendla med cykel.

Så här gjorde vi

Vi undersökte vilka kommuner i Jönköpings län som var intresserade av att erbjuda sina anställda gratis cykelservice (insatsen bekostades av Hela RESAN-projektet). Det vi begärde var att kommunerna var beredda på att kommunicera detta i sina egna interna kanaler samt att själva komma överens med någon lokal cykelreparatör kring hur cykelservicen skulle gå till. De skulle även bistå med spridning av enkät för utvärdering till de som nappade på erbjudandet.

I kommunerna Jönköping och Nässjö genomfördes kampanjen under våren 2020 medan Tranås valde genomförandet under länets Klimatvecka 16-23 september som en del i deras åtgärdsplan för att få fler att cykla.

Framgångsfaktorer

– Tydliga riktlinjer för hur insatsen ska kommuniceras internt.
– God kontakt med lokal cykelreparatör.
– Utnyttja gärna cykelservice för anställda som en del i ert arbete för att påverka arbetspendlingen.
– Var inte rädda för att arbeta med insatser för att lyfta hållbar arbetspendling som en naturlig del i t ex miljöarbetet, friskvård eller attraktivitet som arbetsgivare.

Fallgropar

– Viktigt att stämma av regelverk rörande förmånsbeskattning.
– Ta reda på om det finns någon upphandlad cykelreparatör så ni undviker avtalsbrott.
– Begränsa antalet deltagare utifrån budgeten.
– Ha tydliga riktlinjer för hur insatsen ska kommuniceras internt.

Kontaktperson

Mattias Bodin
Projektledare
Energikontor Norra Småland

Dokument och mallar

Jönköping