Cykelbibliotek

Syftet med cykelbiblioteket var att låta arbetsgivare låna elcyklar till sin verksamhet, så att de kan utvärdera om tjänstecyklar bör köpas in. Cyklarna har lånats ut i upp till tre veckor, helt gratis. Efter tre säsonger med detta upplägg lät vi istället cyklarna gå på turné i länet. Intresserade kommuner fick då själva ombesörja utlån av cyklarna till avdelningar som tjänstecyklar samt till medarbetare som pendlingscyklar.

Hela RESAN & cykelbiblioteket är finansieras av EU genom ERUF-medel.

Låg
Låg
Tätort

Vad som behövs

1. Analysera vilken tänkta målgruppen är. Cykelvana människor? Kvinno- eller mansdominerade arbetsplatser? Kontorspersonal, vårdpersonal osv.? Anpassa efterföljande steg efter detta.
2. Säkra en plats där cyklarna kan förvaras och någon hantera ut- och inlämning på rimliga arbetstider. T.ex. ett bibliotek. I vårt fall skapades en monter hos energi- och klimatrådgivarnas Energicentrum, och sedan hanterades cyklarna av intresserade kommuner som ville främja cyklande . Montern gjordes också fin med sponsrade cykelställ, en vepa, informationsmaterial och dylikt.
3. Införskaffa cyklar! I vårt fall gick företag som arbetar med förmånscyklar in och lånade ut samt sponsrade oss med cyklar. Även Jönköpings kommun, som hade två lådcyklar som användes i liten grad, gick in och lät oss låna dessa cyklar. Toppen att vi fick tag i cyklar utan kostnad, men i vissa fall hade modernare modeller varit betydligt mer framgångsrikt.
4. Försäkra cyklarna. Vi stod för försäkring men låntagare för självrisk.
5. Införskaffa hjälmar och dylikt. Skriv instruktionsmanualer, alla elcyklar fungerar olika och ibland är det förvånansvärt svårt bara att sätta på dem!
6. Tänk till kring utlåningsförfarande. Hur länge ska cyklarna lånas ut, hur ska de bokas, ska ni ha en dag ”mellan” varje utlåning för att hinna reparera ev. skador, snygga till cyklarna och dylikt? Vi valde bokningslösningen Supersaas, men sker utlåningen bara inom en organisation kan Outlookkalendern fungera fint. Vi hade också samarbetsavtal med upphandlad cykelleverantör så att det var med på att vi kunde komma med kort varsel och behöva reparera cyklarna. Ska cyklarna lånas ut på vintern? Tänk igenom säkerheten.
7. Marknadsför det hela! Väldigt viktig punkt. Vi satte även dekaler på cyklarna för att marknadsföra biblioteket medans cyklarna var ute och användes.
8. Utvärdera kontinuerligt och förbättra förutsättningarna.
9. Serva cyklarna kontinuerligt.

Resultat

Användandet av tjänstecyklar innebär många vinster. Under cykelbiblioketets tre första säsonger var det främst förskolor och kontorspersonal som lånade cyklarna. Mest populära var den ”klassiska” damelcykelmodellen med sadel, cykelkorg och fotbroms, samt den trehjuliga lådcykeln. Vid utvärdering upplevde många att cyklarna visat organisationen hur tjänstebilsanvändandet skulle kunna minska och att möjligheten att få prova gratis var mycket positiv. Några låntagare köpte in cykel med en gång och flera låntagare försökte påverka ledningen att köpa in cyklar, framförallt förskoleverksamheter. I dessa fall ersatte cyklarna inte nödvändigtvis bilresor, men innebar möjligheter för barn och pedagoger att besöka miljöer som annars låg för långt ifrån den dagliga verksamheten. Flera låntagare såg att medarbetare inspirerats att köpa elcyklar för arbetspendling.

Eftersom cykelbiblioteket var placerat i Jönköping var det företrädesvis verksamheter i Jönköping som lånade cyklarna. Låntagare fick själva bekosta transport i de fall verksamheten låg i andra kommuner, vilket innebar merkostnad. Efter tre säsonger fick cyklarna därför åka på turné till intresserade kommuner, och vara där ett par månader i taget. Intresset för cyklarna har då varit mycket stort, och beläggningsgraden högre än i Jönköping. Då öppnades också möjligheten att låta medarbetare använda cyklarna för arbetspendling.

Fler kvinnor än män har använt cyklarna hos kommunerna. Det är dock svårt att dra några slutsatser om detta beror på en naturlig fördelning av fler kvinnor i kommunens personal eller om det beror på ett större intresse.

Målgrupp

Kommuner, region och företag.

Så här gjorde vi

Projektet sponsrades av CycleEurope och Jönköpings kommun med de sju cyklar (5 elcyklsr samt 2 ellådcyklar) som utgjorde cykelbiblioteket. Även Smekab Citylife sponsrade med cykelställ av olika slag som arbetsgivare kunde låna tillsammans med cyklarna.

All nödvändig information om biblioteket, cykelutbudet samt bokning utformades på en bokningssida för att förenkla för låntagarna. Vi kompletterade även denna information med tryckta foldrar, flyers och vepor. Initialt fanns cykelbiblioteket i en monter på Energicentrum A6 i Jönköping för att sedan övergå till att bli en ambulerande företeelse.

Vi såg sedan till att invigningen av cykelbiblioteket inte skulle bli för anonymt genom att bjuda in deltagarna i projektet samt press. Kännedomen hos arbetsgivare har varit hög i länet och samtliga cyklar har varit utlånade i princip hela tiden med undantag för serviceintervaller.

Insatsen är finansieras av EU genom ERUF-medel samt Region Jönköpings län.

Framgångsfaktorer

• Schyssta, hela och rena cyklar! Blir ingen positiv upplevelse annars, och svårt att få äldre cyklar utlånade.
• Tillgänglig placering på cyklarna. Om biblioteket vänder sig mot aktörer i ett stort område, överväg att bekosta transport alternativt låta cyklarna gå på turné.
• Möjliggör användning både som tjänstecyklar och arbetspendling
• Är mer personalkrävande än man tror i början, och mycket praktiskt trixande med småsaker som att uppgradera programvara på elcyklarna, få till ett bra bokningsförfarande, ge korrekt information vid utlånande osv. Så räkna med detta och ha medarbetare för utlämning av cyklarna som verkligen gillar service. Praktiskt om samma personer hanterar bokningshanteringen som utlämningen, så få mellanhänder som möjligt är bra. Sen löper det på fint!

Fallgropar

• Bra om låntagare alltid förankrar tydligt med ledningen, så ökar chansen att de kan få gehör för inköp av cyklar på sikt.
• Att ta in sämre cyklar för att de är gratis. Låntagarens upplevelse blir inte bra med en dålig cykel.
• Ofta svårt att nå mansdominerade arbetsplatser. Tänk till med typ av cyklar och marknadsföring för att möta detta!
• För tajt in- och utlämning, så att cyklar inte hinner servas/repareras mellan lånen. Vi avslutade alltid lån på torsdagar, för att vid behov hinna reparera dem på fredagar innan de kunde lämnas ut igen på måndagar. Var sällan det uppstod sådant behov, men likväl skönt att ha lite glapp i schemat.

Kontaktperson

Mattias Bodin
Projektledare
Energikontor Norra Småland

Dokument och mallar

Vepa_cykelbibliotek