Årsbiljett via nettolönavdrag för regionanställda

Huvudmålet är att få fler regionanställda att resa kollektivt till och från arbetet.
Alla som är anställda av Region Uppsala erbjuds att köpa en årsbiljett för kollektivtrafiken i Uppsala län via månatligt löneavdrag på nettolönen.
Biljetten, som har samma pris som en kontantköpt biljett, delas upp för betalning på 12 månader vilket ger en lägre månadskostnad än ett privat autogiro.
Just nu är det endast regionen som är anslutna till nettolöneavdraget, men då vi till hösten kommer att ha en ännu mer flexibel lösning är målet att ansluta fler företag och organisationer, så som kommunerna i länet.

Mellan
Låg
Tätort

Vad som behövs

Det behövs en arbetsgrupp som involverar berörda parter: HR, löneadministration, miljö och kollektivtrafik.

  • Dedikerad person för att svara på frågor gällande ansökan och årsbiljettens giltighet samt hantera beställningarna hos Kollektivtrafikförvaltningen.
  • En person som godkänner ansökningarna och svarar på frågor om nettolöneavdrag på lönen.
  • Tidsåtgång för löpande hantering av beställningar och frågor ca 3–4 h/månad.

Resultat

  • Just nu, 1 augusti 2018, har vi 858 st medarbetare med en aktiv årsbiljett via nettolöneavdrag.
  • Från starten i oktober 2014 till och med augusti 2018 har totalt 2 552 st årsbiljetter beställts.
  • Mellan 2015 och 2016 ökade antalet beställningar med 30 %, och mellan 2016 och 2017 med 21 %.

Så här gjorde vi

Se Vad som behövs.
Huvudansvaret bör ligga på HR, personalavdelningen, som blir sammankallade för gruppen.

Tips på andra som genomfört liknande insatser

Det finns ett flertal förmånsportaler, t.ex. Benify och Benefits, som erbjuder en kollektivtrafikbiljett mot nettolöneavdrag. Vi ser dock att flera offentliga förvaltningar inte väljer denna lösning utan istället vill ansluta sig direkt mot Kollektivtrafikförvaltningen.

Mer detaljer

Från oktober kommer vi att erbjuda årsbiljetten via nettolöneavdrag digitalt i vår app. Bakgrundssystemet byggs så att beställaren, exempelvis en kommun, månadsvis skickar oss en lista på de telefonnummer som ska ha en biljett för kommande månad. Systemet skickar sedan automatiskt ut en biljett till respektive telefonnummer.
Systemet genererar även månadsvis en faktura på antal aktiva biljetter och som skickas till beställaren.
Då dragningen från medarbetarens lön sker i förskott behöver varken beställaren eller vi stå för risken.

 

Framgångsfaktorer

  • Vi försöker synliggöra förmånen genom att cheferna informerar alla nyanställda om erbjudandet, samt genom information på vårt intranät.
  • Varje höst bjuder vi även in regionanställda som idag pendlar med bil minst tre dagar i veckan till att bli testresenärer och prova att resa kollektivt under 30 dagar, helt gratis. Ca sex månader efter testperioden får deltagarna besvara en uppföljningsenkät om hur de har rest sen dess. Av de 276 st. som besvarade den sista uppföljningsenkäten, för testresenärsaktiviteten som genomfördes oktober 2017, anger 17 st. att de köpt en årsbiljett.

Fallgropar

  • Vårt erbjudande har tyvärr inte varit så flexibelt som vi önskat. De som har anslutit sig mot nettolönaavdrag har förbundit sig att betala hela summan, även om man exempelvis avslutar sin tjänst inom regionen. Vi tror att det är viktigt att ha en flexibel lösning, där möjlighet till tidigare avslut finns för att göra det mer attraktivt.

Kontaktperson

Lina Brynö
Försäljningskoordinator
Kollektivtrafikförvaltningen UL, Region Uppsala