Framgångsfaktorer

Vad bör jag tänka på?

Försök förankra så mycket som möjligt så du har stöd i ryggen och att personer på nyckelpositioner känner till vad som är på gång. Ofta finns det de som är både positiva och negativa till införande av olika typer av insatser. Vid internt motstånd är det dels bra att lyssna in och anpassa om gemensamma lösningar kan nås. Annars kan det vara effektivt att visa statistik, ett nuläge du önskar göra något åt eller visa på potential. Kanske visa upp hur andra lyckats väl med metoden? Ett annat sätt är att börja med en insats på prov för att utvärdera effekten. Gör det tillräckligt stor skillnad finns det mer argument till att fortsätta på samma koncept. Att följa upp statistik och kunna visa på skillnader före och efter är en bra väg att gå för att få fortsatt medhåll.

Var kan jag få stöd?

För att genomföra insatser brukar finansiering ibland vara ett hinder på vägen. Här listar vi lite olika vägar mot finansiering för en eller flera insatser, gå gärna in på deras hemsidor för att läsa mer om hur du går tillväga. Försök gärna gå samman, det kanske är flera aktörer som vill göra liknande saker? I sådana fall kan det vara på läge att söka projektpengar. Ofta kan regionen i ditt län vara en aktör att vända sig till, speciellt om det gäller åtgärder många av länets kommuner önskar göra.

Söka EU-finansiering via utlysningar. Ofta går det att prenumerera på utlysningar, på så sätt kan du snabbt se om något ligger ute som du och din organisation skulle vilja söka, t ex. inom hållbart resande.

Utannonseringar att söka

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar.html

http://www.energimyndigheten.se/arkiv-for-utlysningar/kommande-utlysningar/

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/hitta-finansiering/

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Sok-EU-finansiering/EUs-miljoprogram-LIFE/

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/

Sök klimatklivet från Naturvårdsverket

https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Hur går jag vidare?

Om du tycker om insatserna vi presenterar här så får du väldigt gärna testa dem i din organisation. Läs igenom om du tycker det verkar något för er, hitta finansiering och prata med nyckelpersoner inom din organisation. Kolla på hur andra har gjort. Vissa insatser, som t ex. vintercykling och klimatväxling, är det många som testat på. Ofta är grundtanken desamma men med lite olika utförande. Googla runt och hitta den som passar er, eller modifiera fritt efter exemplen som finns här. Stöter du på motstånd kan du testa kontakta personerna som genomfört det, men undvik gärna frågor du kan läsa till dig svaret på – då riskerar du inte att ställa frågor de redan fått besvara många gånger tidigare.

Andra goda exempel

Tanken med www.resval.se är att sprida goda exempel och inspiration men också en enkel guide för på hur det går att sätta igång. Det finns fler sidor än enbart denna sida som samlat ihop goda exempel och information om åtgärder, både mer information om miljöåtgärder i stort och mer specifikt på hållbart resande. Här har vi listat några av dem för dig som vill kolla runt lite mer:

Sveriges kommuner och landsting (främst goda exempel kring cykling)

https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/cykeltrafik/okadochsakercykling.15873.html

Forum för miljösmart konsumtion (mycket bra om beteendepåverkan)

https://www.forummiljosmart.se/

Klimatkommunerna (inspiration för åtgärder)

http://nettonoll.se/